Avís legal

Avís legal – Política de privacitat – RGPD – Cookies

TITULAR DE LA WEB

 • La seva denominació social és: Oceanogami OÜ
 • VAT: EE102384899
 • La seva adreça de registre està en: Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lootsa tn 2a Tallinn 11415 Estonia
 • Finalitat de la pàgina web: Consultoria ambiental marina
 • Pàgina de Oceanogami

TEUS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Com exercir els drets: Pots dirigir una comunicació per escrit a l’adreça de correu electrònic indicat a l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs preguntar a Oceanogami si està tractant les teves dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament seran conservats per Oceanogami per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: Oceanogami deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.

Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, Oceanogami et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.

Models, formularis i més informació sobre els teus drets: Página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què Oceanogami està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions al responsable de seguretat de Oceanogami (indicat a dalt) o l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la indicada en el cas d’Espanya.

— Dret a l’oblit i accés a les teves dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc Web. Només has d’enviar un correu electrònic a consultancy@oceanogami.com i sol·licitar-ho.

Dades dels subscriptors a Newsletter: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa.

— Secret i seguretat de les dades

El lloc web es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través del formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació d’aquestes. Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està posada al dia i és exacta.

A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a Oceanogami com a titular del Lloc Web, o tercers amb motiu de la utilització d’aquest.

— Bretxes de seguretat

Oceanogami adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l’existència de virus. No obstant això, has de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant Oceanogami no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

També, Oceanogami disposa d’un sistema de vigilància de seguretat actiu que informa de cada activitat dels usuaris i possibles bretxes en la seguretat dels danys dels usuaris. En cas de detectar-se alguna escletxa Oceanogami es compromet a informar els usuaris en el termini màxim de 72 hores.

QUÈ INFORMACIÓ RECAPTEM DELS USUARIS I PER QUÈ ELS UTILITZEM

Tots el contingut ofert en el lloc web oceanogami.com remet a formularis de contacte. Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

— Registre d’activitats de tractament de les dades

Web i hosting: El lloc web oceanogami.com compta amb un NIFrado SSL que permet l’enviament segur de dades personals a través de formularis de contacte de tipus estàndard, allotjats en els servidors que Oceanogami ha contractat hosting BCnewt.

Dades recollides a través del web: Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers dels quals Oceanogami és titular.

 • Podràs facilitar-nos les dades a través correu electrònic i altres mitjans de comunicació indicats en la secció de contacte.

Formularis de subscripció a Newsletter:  Formularis de subscripció a Newsletter: oceanogami.com utilitza el servei d’enviament de newsletters (butlletins per correu electrònic) de Mailchimp, situada als EUA, que utilitza els seus propis criteris de privacitat sotmesos a la legislació nord-americana. Pots anul·lar en qualsevol moment la subscripció a la butlleta mitjançant un enllaç específic en cada enviament que rebis.

Correu electrònic: El nostre prestador de serveis de correu electrònic és hosting BCnewt.

Missatgeria instantània: oceanogami.com presta servei a través de missatgeria instantània WhatsApp, situada als EUA, que utilitza els seus propis criteris de privacitat sotmesos a la legislació nord-americana.

— Contingut incrustat des d’altres webs

Els articles d’aquest lloc pot incloure contingut incrustat (p. ex. vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres webs es comporta de la mateixa manera que si el visitant ha visitat l’altra web.

Aquestes webs poden recopilar dades sobre tu, fer servir cookies, incrustar seguiment de tercers, i vigilar la teva interacció amb el contingut incrustat, inclòs el seguiment de la teva interacció amb el contingut incrustat si tens un compte o estàs connectat a aquesta web.

Altres serveis: Certs serveis prestats a través del Lloc Web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la sol·licitud del servei de què es tracti.

Finalitat i legitimació: La finalitat del tractament d’aquestes dades serà únicament la de prestar-te la informació o serveis que ens demanis.

— Xarxes socials

Presència en xarxes: oceanogami.com compta amb perfil en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que Oceanogami durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, oceanogami.com podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències i de prestar servei personalitzat d’atenció a l’usuari.

Extracció de dades: En cap cas Oceanogami extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntualment i expressament el consentiment de l’usuari per a això.

Drets: Quan, a causa de la mateixa naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, Oceanogami t’ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

— Compromisos i obligacions amb els nostres usuaris

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts de la pàgina web.

En la utilització de la pàgina web oceanogami.com l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Oceanogami o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal oceanogami.com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

RESPONSABILITAT PEL CONTINGUT DEL LLOC WEB

El lloc web conté textos elaborats amb fins a merament informatius o divulgatius que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència i que es refereixen a situacions generals pel que el seu contingut no pot ser aplicat mai per l’usuari a casos concrets. Les opinions expressades en els mateixos no reflecteixen necessàriament els punts de vista de Oceanogami. El contingut dels articles publicats en aquest lloc web no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal. L’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquest lloc web sense recórrer prèviament al corresponent assessorament professional.

Els enllaços externs que conté aquest lloc web condueixen a llocs gestionats per tercers. Oceanogami no respon dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs. L’ús d’enllaços externs tampoc implica que Oceanogami recomani o aprovi els continguts de les pàgines de destinació.

— Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal oceanogami.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, les imatges, els dissenys, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en el Web, haurà de notificar aquesta circumstància a Oceanogami indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en el Web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

— Normativa i resolució de conflictes

Les presents Condicions d’Ús del Lloc Web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és l’espanyol. Aquest avís legal no s’arxivarà individualment per a cada usuari sinó que romandrà accessible per mitjà d’Internet en aquest mateix lloc web.

Els Usuaris poden sotmetre al Sistema Arbitral de Consum de què Oceanogami formarà part per resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació derivada d’aquest text o de qualsevol activitat de Oceanogami, excepte per a solucionar aquells conflictes que portin causa del desenvolupament d’una activitat que requereixi col·legiació, en el cas l’Usuari haurà de dirigir a l’òrgan corresponent del col·legi d’advocats oportú.

Sempre que l’Usuari no sigui consumidor o usuari, i quan no hi hagi una norma que obligui a una altra cosa, les parts acorden sotmetre als jutjats i tribunals de Barcelona capital, per ser aquest el lloc de signatura del contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra jurisdicció que els pogués correspondre.

QUÈ ESPEREM DELS USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d’Usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal, així com les condicions particulars que, si escau, el complementin, en relació amb determinats serveis i continguts del lloc web.

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Oceanogami. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic. Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquest site, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

— Enllaços Externs

Les pàgines del lloc web oceanogami.com proporcionen enllaços a altres llocs web i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços, encara que Oceanogami no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per l’accés a aquests enllaços.

L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal oceanogami.com haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de Oceanogami. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre Oceanogami i el propietari del lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de Oceanogami dels seus continguts o serveis.

— Altres condicions d’ús d’aquest lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del lloc web i dels serveis accessibles des d’aquest, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i el present avís legal. Així mateix, es compromet, llevat d’autorització prèvia, expressa i escrita de Oceanogami a utilitzar la informació continguda en el lloc web, exclusivament per comoditat, no podent realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial dels continguts als quals té accés.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició mitjançant un enviament d’un correu electrònic a l’adreça consultancy@oceanogami.com. Aquest lloc, el domini associat i la propietat del contingut pertanyen a Oceanogami (16252152), amb domicili a Harju county, Tallinn, Lasnamäe district, Lõõtsa tn 5, 11415 – Estònia.

Aquest lloc web conté enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Oceanogami no garanteix ni es fa responsable del contingut que es reculli en aquests webs.

Excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Oceanogami, queda terminantment prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la transformació, i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest lloc web.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Oceanogami qualsevol manipulació o alteració de la pàgina web oceanogami.com. Per consegüent, Oceanogami assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d’aquesta alteració o manipulació per tercers.

— Exercici de drets ARCO

Podràs exercitar, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició. Per això t’informo que podràs exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que podrà enviar, juntament amb fotocòpia del teu DNI o document identificatiu equivalent a: consultancy@oceanogami.com. Abans dels 10 dies respondrem a la teva sol·licitud per confirmar-te l’execució del dret que hagis sol·licitat exercir.

— Exclusió de garanties i responsabilitat

Oceanogami no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web;
 • Oceanogami no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

— Plataforma Europea de resolució de litigis en línia

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.

— Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre Oceanogami amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Sempre estarem localitzables: El nostre contacte.

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal Oceanogami, si us plau dirigiu-vos a consultancy@oceanogami.com o utilitza el formulari de contacte disponible al lloc web.

La nostra política de privacitat descriu com recollim, guardem o utilitzem la informació que recaptem a través dels diferents serveis o pàgines disponibles en aquest lloc. És important que entengui que informació recollim i com la utilitzem, ja que l’accés a aquest lloc implica l’acceptació la nostra política de privacitat.

— Acceptació i consentiment

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Oceanogami, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

POLÍTICA DE COOKIES

En aquest web recollim i utilitzem la informació segons indiquem en la nostra política de privacitat. Una de les formes en les quals recollim informació és a través de l’ús de la tecnologia anomenada «cookies». En oceanogami.com, utilitzem cookies per a diverses coses.

— Què són els cookies?

Una «cookie» és una petita quantitat de text que s’emmagatzema al navegador (com Chrome de Google o Safari d’Apple) quan navegues per la majoria dels llocs web.

— Què NO són cookies?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni correu brossa, ni programari espia, ni obre finestres pop-up.

— Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, estadístiques, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona sinó al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb el navegador Chrome i prova de navegar per la mateixa web amb el navegador Firefox, veurà que el web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant la informació al navegador, no a la persona.

— Quin tipus de cookies hi ha?

 • Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

— Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google AdSense, etc.

— Què cookies utilitza aquesta web?

Aquest web utilitza el complement (plug-in) per compartir i intercanviar continguts socials (Facebook, Twitter, etc.)

Aquesta web utilitza serveis d’anàlisi, concretament, Google Analytics per ajudar al lloc web a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web i millorar la usabilitat d’aquesta, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar l’usuari. Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.

Oceanogami és usuari de la plataforma de subministrament i allotjament de blocs WordPress, propietat de l’empresa nord-americana Automattic, Inc. A aquests efectes, els usos d’aquestes cookies pels sistemes mai estan sota control o gestió del responsable del web, poden canviar la seva funció en qualsevol moment, i entrar cookies noves. Aquestes cookies tampoc reporten al responsable d’aquesta web cap benefici. Automattic, Inc., utilitza a més altres cookies amb la finalitat d’ajudar a identificar i rastrejar als visitants dels llocs de WordPress, conèixer l’ús que fan de la pàgina web d’Automattic, així com les seves preferències d’accés a aquesta, tal com es recull en l’apartat «cookies» de la seva política de privacitat.

Les cookies de xarxes socials poden emmagatzemar-se en el seu navegador mentre navega per oceanogami.com per exemple, quan utilitza el botó de compartir continguts d’oceanogami.com en alguna xarxa social.

A continuació tens informació sobre les cookies de les xarxes socials que utilitza aquesta web en les seves pròpies polítiques de cookies:

— Es poden eliminar les cookies?

Sí, i no només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Més informació sobre les cookies

Pots consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el seu «Guia sobre l’ús de les cookies» i obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/

Si voleu tenir un major control sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de «Do Not Track», que li permetran escollir aquelles cookies que desitja permetre.

Scroll al inicio