Serveis

Oceanogami és un facilitador integral per a la protecció del nostre oceà, potenciant la responsabilitat oceànica a través de formació i activitats, proveint consultories en economia blava i promovent una consciència oceànica per mitjà d’educació i sensibilització. El nostre enfocament unificat abasta empreses, govern, ONG i ciutadans, impulsant accions efectives per a la conservació marina.

Economia azul sostenible Oceanogami

Consultories en Economia Blava Sostenible

El nostre equip d’experts en Economia Blava, Conservació Marina i gestió eficaç de les Àrees Marines Protegides ofereixen els seus coneixements i habilitats per al desenvolupament i planificació de projectes i consultories.

Responsabilidad oceanica Oceanogami

Responsabilitat Oceànica Corporativa

Mitjançant programes d’esdeveniments i activitats relacionades amb el medi ambient marí, connectem les necessitats de l’oceà amb els objectius i els projectes de RSC d’empreses. Junts afrontem els problemes de l’ecosistema marí, impulsem la responsabilitat corporativa marina i el treball en equip.

Cultura oceanica Oceanogami

Cultura Oceànica I Ciència Ciutadana

Unim la societat directament amb els ecosistemes marins. Els nostres esdeveniments i activitats d’educació ciutadana marina, fomenten una protecció més gran de l’entorn i informen i eduquen per a una millor comprensió dels desafiaments oceànics a nivell social i científic.

Desplaça cap amunt