Responsabilitat Oceànica

Ajudem a les organitzacions i a la ciutadania a millorar la seva Responsabilitat Oceànica

Oceanogami es dedica a connectar empreses i altres organitzacions que desitgen millorar la seva responsabilitat oceànica, el seu coneixement, capacitats i habilitats per a la conservació de l’oceà. Ens enfoquem en corporacions i entitats que volen fer un canvi per a ser més responsables amb el medi, particularment amb el medi marí. Ens centrem en ajudar les empreses a complir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 i relacionats, ja que el ODS14 és clau per aconseguir els 17 ODS de l’Agenda 2030. A més, Oceanogami també ajuda als organismes governamentals i les ONG a involucrar a la ciutadania, trobant solucions i desenvolupant capacitats per a un ús sostenible del territori marí. En els nostres projectes actuals, oferim serveis de consultoria, organitzant campanyes de sensibilització, tallers i activitats d’educació ambiental marina.

  • Resolem el repte ambiental de la seva organització: Ajudem a les empreses i institucions a trobar solucions efectives per als problemes ambientals marins.
  • Experiències de Team Building immersiu: Campanyes de sensibilització sobre problemàtiques ambientals marines utilitzant la ciència ciutadana.
  • Solucions sostenibles per la seva organització: Tallers i formacions amb l’objectiu de crear consciència i desenvolupar solucions sostenibles per a l’oceà.
  • Suport en la comunicació tècnica de la seva empresa: Suport en la comunicació ambiental i producció d’informes.

Oceanogami ofereix serveis online com Webinars i Formació Online

Altres serveis

Gestió de l’oceà

Serveis sobre aspectes ambientals, socials i culturals.

Desenvolupament de capacitats

Desenvolupament d’habilitats per al lideratge de la conservació marina.

Suport en recerca

Suport en projectes de recerca marina.

Turisme responsable

Desenvolupament d’iniciatives de turisme sostenible amb TuriMarBa.