Responsabilitat Oceànica

Ajudem a les organitzacions i a la ciutadania a millorar la seva Responsabilitat Oceànica

Oceanogami es dedica a connectar empreses i altres organitzacions que desitgen millorar la seva responsabilitat oceànica, el seu coneixement, capacitats i habilitats per a la conservació de l’oceà. Ens enfoquem en corporacions i entitats que volen fer un canvi per a ser més responsables amb el medi, particularment amb el medi marí. A més, Oceanogami també ajuda als organismes governamentals i les ONG a involucrar a la ciutadania, trobant solucions i desenvolupant capacitats per a un ús sostenible del territori marí. En els nostres projectes actuals, oferim serveis de consultoria, organitzant campanyes de sensibilització, tallers i activitats d’educació ambiental marina.

  • Prendre mesures: Ajudem a les empreses i institucions a trobar solucions efectives per als problemes ambientals marins.
  • Experiències immersives: Campanyes de sensibilització sobre problemàtiques ambientals marines utilitzant la ciència ciutadana.
  • Solucions sostenibles: Tallers i formacions amb l’objectiu de crear consciència i desenvolupar solucions sostenibles per a l’oceà.
  • Compartir resultats: Suport en la comunicació ambiental i producció d’informes.

Oceanogami ofereix serveis online com Webinars i Formació Online

Altres serveis

Gestió de l’oceà

Serveis sobre aspectes ambientals, econòmics, socials i culturals.

Desenvolupament de capacitats

Desenvolupament d’habilitats per al lideratge de la conservació marina.

Suport en recerca

Suport en projectes de recerca marina.

Turisme responsable

Desenvolupament d’iniciatives de turisme sostenible amb TuriMarBa.

Loading cart ...