Responsabilitat Oceànica

Ajudem a les organitzacions i a la ciutadania a millorar la seva Responsabilitat Oceànica

Oceanogami es dedica a connectar empreses i altres organitzacions que desitgen millorar la seva responsabilitat oceànica, el seu coneixement, capacitats i habilitats per a la conservació de l’oceà. Ens enfoquem en corporacions i entitats que volen fer un canvi per a ser més responsables amb el medi, particularment amb el medi marí. Ens centrem en ajudar les empreses a complir l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible 14 i relacionats, ja que el ODS14 és clau per aconseguir els 17 ODS de l’Agenda 2030. A més, Oceanogami també ajuda als organismes governamentals i les ONG a involucrar a la ciutadania, trobant solucions i desenvolupant capacitats per a un ús sostenible del territori marí. En els nostres projectes actuals, oferim serveis de consultoria, organitzant campanyes de sensibilització, tallers i activitats d’educació ambiental marina.

  • Resolem el repte ambiental de la seva organització: Ajudem a les empreses i institucions a trobar solucions efectives per als problemes ambientals marins.
  • Experiències de Team Building immersiu: Campanyes de sensibilització sobre problemàtiques ambientals marines utilitzant la ciència ciutadana.
  • Solucions sostenibles per la seva organització: Tallers i formacions amb l’objectiu de crear consciència i desenvolupar solucions sostenibles per a l’oceà.
  • Suport en la comunicació tècnica de la seva empresa: Suport en la comunicació ambiental i producció d’informes.

Oceanogami ofereix serveis online com Webinars i Formació Online

Altres serveis

Gestió de l’oceà

Serveis sobre aspectes ambientals, socials i culturals.

Desenvolupament de capacitats

Desenvolupament d’habilitats per al lideratge de la conservació marina.

Suport en recerca

Suport en projectes de recerca marina.

Turisme responsable

Desenvolupament d’iniciatives de turisme sostenible amb TuriMarBa.

Loading cart ...