Gestió de l’oceà i AMPs

La gestió dels oceans i Àrees Marines Protegides (AMPs) poden proporcionar un refugi contra les pressions que exerceixen els éssers humans sobre l’ecosistema marí i beneficiar la salut ambiental dels ecosistemes costaners i marins, millorant la sostenibilitat dels recursos que proveeixen la població. Les Àrees de Gestió Marina poden ajudar a la biodiversitat marina, proporcionant serveis ecosistèmics. Amb els nostres projectes, Oceanogami dóna suport a la gestió de l’oceà i a les Àrees de Gestió Marina des de la redacció de la proposta fins a la implementació final, tenint en compte els valors socials, culturals i ambientals.

  • Participació de parts interessades. Identificació de parts interessades clau i disseny d’estratègies de participació apropiades per al desenvolupament de l’Àrea de Gestió Marina, des d’una consulta bilateral única fins a la gestió multisectorial col·laborativa en curs.
  • Monitoratge i avaluació. Suport científic per al seguiment d’espècies i ecosistemes i avaluació d’impactes.
  • Planificació. Des de la selecció del lloc fins al desenvolupament de plans de gestió, implementació i seguiment.
  • Implementació. Aprofitar l’experiència del món real per a identificar les fortaleses i debilitats dels mètodes de gestió existents per a millorar-los i fer-los realitzables a la pràctica.
  • Gerència i execució. Formació i desenvolupament de capacitats per a millorar les habilitats tècniques (per exemple, ecologia marina, anàlisi de dades espacials i eines de suport per a la decisió, avaluació d’impactes i mètodes de monitoratge…) i habilitats de gestió (per exemple, participació de les parts interessades, disseny de processos, gestió del canvi…).
  • Comunicació i divulgació. Desenvolupament d’estratègies de comunicació i missatges clau per a comunicar a diferents públics. Podem desenvolupar materials de comunicació (inclosos materials audiovisuals i infografies) per a ajudar a promoure o comunicar sobre l’AMP a través de diferents canals, incloses les xarxes socials.
  • Desenvolupament de capacitats. Oceanogami ofereix capacitació en habilitats de lideratge per a la ciència de la conservació. La nostra formació està dissenyada i adaptada a les necessitats de cada client.
Loading cart ...