Gestió de l’oceà i AMPs

Prenent acció directa per a protegir el nostre oceà

La gestió dels oceans i les àrees marines protegides brinden refugi contra les pressions a l’ecosistema marí en reduir l’impacte humà. La gestió eficaç dels oceans beneficia la salut dels ecosistemes costaners i marins, millorant així la sostenibilitat dels recursos que proporcionen als éssers humans. Les Àrees Marines Protegides poden mantenir la vida marina i permetre que les comunitats locals prosperin, oferint els serveis necessaris dels quals depenem. Oceanogami està involucrat en la gestió eficient dels oceans i l’establiment d’Àrees Marines Protegides des de la redacció de propostes fins a la implementació final, tenint en compte els valors socials, culturals i ambientals.

Oceanogami també ofereix la capacitació per a la gestió eficaç dels oceans en habilitats de lideratge per a la ciència de la conservació. Cada formació està dissenyada i adaptada a les necessitats del client. Entrenem als equips en les habilitats de col·laboració, comunicació i lideratge necessàries per a administrar i protegir el medi ambient marí de manera efectiva. Les nostres ofertes actuals cobreixen una àmplia gamma de temes ambientals marins en diferents nivells, des del coneixement general fins al nivell de postgrau.

Desenvolupament de capacitats per a una economia blava

Podem ajudar-te amb:

  • Participació de parts interessades. Identificació de parts interessades clau i disseny d’estratègies de participació apropiades per al desenvolupament de l’Àrea de Gestió Marina, des d’una consulta bilateral única fins a la gestió multisectorial col·laborativa en curs.
  • Monitoratge i avaluació. Suport científic per al seguiment d’espècies i ecosistemes i avaluació d’impactes.
  • Planificació. Des de la selecció del lloc fins al desenvolupament de plans de gestió, implementació i seguiment.
  • Implementació. Aprofitar l’experiència del món real per a identificar les fortaleses i debilitats dels mètodes de gestió existents per a millorar-los i fer-los realitzables a la pràctica.
  • Gerència i execució. Formació i desenvolupament de capacitats per a millorar les habilitats tècniques (per exemple, ecologia marina, anàlisi de dades espacials i eines de suport per a la decisió, avaluació d’impactes i mètodes de monitoratge…) i habilitats de gestió (per exemple, participació de les parts interessades, disseny de processos, gestió del canvi…).
  • Comunicació i divulgació. Desenvolupament d’estratègies de comunicació i missatges clau per a comunicar a diferents públics. Podem desenvolupar materials de comunicació (inclosos materials audiovisuals i infografies) per a ajudar a promoure o comunicar sobre l’AMP a través de diferents canals, incloses les xarxes socials.
  • Habilitats de Facilitació i Resolució de conflictes. Si es planifica curosament i es maneja bé, la col·laboració ajuda a minimitzar conflictes i resoldre problemes en la gestió de recursos marins. Podem ajudar a desenvolupar les habilitats de planificació de processos, facilitació i maneig de conflictes per a dissenyar i implementar processos de col·laboració efectius.
  • Resolució de problemes. Augmentar l’eficàcia dels equips en la resolució de problemes aplicant un mètode sistemàtic per a revelar suposicions, identificar les causes fonamentals dels problemes i pensar estratègicament per a desenvolupar solucions específiques.
  • Desenvolupament de lideratge personal. Suport als i les membres individuals de l’equip per a identificar i desenvolupar habilitats personals de lideratge.

També treballem amb la nostra Xarxa de Lideratge en Conservació Marina del Mediterrani per a organitzar formacions de capacitació als i a les participants i professionals de les AMPs del mar Mediterrani.

Projectes

A continuació, consulteu alguns dels nostres projectes actuals i anteriors sobre gestió eficaç dels oceans i àrees marines protegides

MPA workshops

Desenvolupament del Programa Regional de Creació de Capacitats del CAR/ZEPA per a la millora de la gestió de les àrees marines protegides mediterrànies i el manteniment de la seva sostenibilitat: gestió eficaç de les AMP i finançament sostenible; i Sostenibilitat socioeconòmica de les AMP.

 

Política i incidència per a la pesca sostenible i la protecció de la biodiversitat a la Mediterrània: adoptar i integrar un enfocament de la pesca i la protecció de la biodiversitat; desenvolupar un resum de polítiques que abordi els impactes de la pesca sobre la biodiversitat. UICN.

Cabo de Cope

Vam assistir a Blue Marine Foundation en els primers passos per proposar l’àrea marina gestionada Cabo de Cope, a Múrcia, Espanya. Donem suport a les zones marines cogestionades on la pesca i el turisme sostenibles estan integrats en el pla de gestió. El nostre objectiu és donar suport a les comunitats locals tot preservant el medi marí.

Disseny de desenvolupament de capacitats per a professionals en creixement

També som socis associats de CORRIENTE XXI, un projecte per al desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’educació superior en el marc del programa Erasmus + Key Action 2 finançat per la Comissió Europea. El projecte dóna suport a les necessitats del Perú i l’Equador per a la gestió sostenible dels ecosistemes i recursos aquàtics, tant en l’àmbit nacional com internacional. CORRIENTE XXI actua com a inversor en tots els aspectes del pla d’estudis d’educació superior, com ara la millora de la recerca, la incorporació internacional, els enfocaments docents i altres. Això elevarà el nivell de qualitat de cinc programes de màster al Perú i l’Equador, augmentarà l’ocupabilitat i conscienciarà sobre la importància de les ciències i la gestió aquàtiques. Aquests esforços es traduiran en pautes més eficaces per a la gestió i la política tant en l’àmbit nacional com internacional i augmentaran la col·laboració científica.

Oceanogami contribueix a la creació de capacitats amb altres socis internacionals i ajuda a crear contingut sobre capacitats interdisciplinàries transversals per millorar la conservació marina.